Zavist

Zavist je jedan od sedam smrtnih grijeha identificiranih u ranom kršćanskom razdoblju. Kategorizirana je „smrtnim grijehom“ zbog nevjerojatne štete koju čini našim dušama. Srednjovjekovni umjetnici oslikavali su zavist kao zeleno čudovište koje nagriza naše srce. Zavist nas zaista izgriza iznutra. A ako je se ne naučite riješiti može vas potpuno izjesti.
Problem sa zavišću je što vam iskrivljuje percepciju i pogled na sebe i svijet oko sebe. Ako ste zavidni, život doživljavate kao natjecateljsko igralište na kojem morate drugoga poraziti da biste vi pobijedili. Prema drugima nemate ni samilosti ni suosjećanja. Zavist vam iskrivljuje i tuđe osobine. Ako ste zavidni druge ćete doživljavati kao pune sebe, arogantne i hladne i onda kada to nisu. Zavidna osoba slijepa je prema činjenici da njen problem nije protivnik, nego zeleno čudovište koje se uvuklo u njeno srce.